“Ακούμε τους Νέους”

Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, αντιλαμβανόμενο το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αποφοίτηση ενός ταλαντούχου σπουδαστή και στην αρχή της καριέρας του, δίνει σε αξιόλογους Νέους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να συστηθούν στο μελλοντικό τους κοινό, να παρουσιάσουν και να εξελίξουν τη δουλειά τους μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους”.

“Ακούμε τους Νέους”

Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, αντιλαμβανόμενο το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αποφοίτηση ενός ταλαντούχου σπουδαστή και στην αρχή της καριέρας του, δίνει σε αξιόλογους Νέους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να συστηθούν στο μελλοντικό τους κοινό, να παρουσιάσουν και να εξελίξουν τη δουλειά τους μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους”.

“Ακούμε τους Νέους”

Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, αντιλαμβανόμενο το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αποφοίτηση ενός ταλαντούχου σπουδαστή και στην αρχή της καριέρας του, δίνει σε αξιόλογους Νέους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να συστηθούν στο μελλοντικό τους κοινό, να παρουσιάσουν και να εξελίξουν τη δουλειά τους μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους”.

website built with